CHYTRÁ A SNADNÁ INVESTICE PRO VŠECHNY

Investujte svoje úspory či volné zdroje chytře, bezpečně a snadno s pomocí jedinečné emise korporátních dluhopisů. Čtvrtletní výplatu úroků z těchto dluhopisů můžete čerpat po dobu 3 až 9 let.

7% p.a.

(před zdaněním)
atraktivní pevný roční výnos

4x ročně

čtvrtletní výplata úroků

50 000 Kč

investovat můžete již od

9 let

konečná splatnost dluhopisu 31.12.2027

po 3 letech

možnost předčasného prodeje 31.12.2021

1 %

(z objemu investice)
nízký vstupní poplatek

KOLIK NA INVESTICI VYDĚLÁTE?

Úrok z dluhopisů je pevný a jeho výše je 7 % p.a. (ročně) před zdaněním. Frekvence výplaty úroků je čtvrtletní. Příklady zhodnocení pro konkrétní výše investice naleznete v přehledná grafice níže.

Investice do dluhopisů v celkové nominální hodnotě 50 000 Kč

Vstupní investice včetně poplatků 50810 Kč
po 3 letech (k 31.12.2021) - nominál + čistý výnos po zdanění 58925 Kč
po 5 letech (k 31.12.2023) - nominál + čistý výnos po zdanění 64675 Kč
po 9 letech (k 31.12.2027) - nominál + čistý výnos po zdanění 76175 Kč

Investice do dluhopisů v celkové nominální hodnotě 100 000 Kč

Vstupní investice včetně poplatků 101620 Kč
po 3 letech (k 31.12.2021) - nominál + čistý výnos po zdanění 117850 Kč
po 5 letech (k 31.12.2023) - nominál + čistý výnos po zdanění 129350 Kč
po 9 letech (k 31.12.2027) - nominál + čistý výnos po zdanění 153350 Kč

Investice do dluhopisů v celkové nominální hodnotě 250 000 Kč

Vstupní investice včetně poplatků 254050 Kč
po 3 letech (k 31.12.2021) - nominál + čistý výnos po zdanění 294625 Kč
po 5 letech (k 31.12.2023) - nominál + čistý výnos po zdanění 323375 Kč
po 9 letech (k 31.12.2027) - nominál + čistý výnos po zdanění 380875 Kč

Investice do dluhopisů v celkové nominální hodnotě 1 milión Kč

Vstupní investice včetně poplatků 1016198 Kč
po 3 letech (k 31.12.2021) - nominál + čistý výnos po zdanění 1178500 Kč
po 5 letech (k 31.12.2023) - nominál + čistý výnos po zdanění 1293500 Kč
po 9 letech (k 31.12.2027) - nominál + čistý výnos po zdanění 1523500 Kč
Zajímá Vás jiná výše investice?

Žádný problém, rádi Vám spočítáme zhodnocení pro Vámi požadovanou částku (celé tisíce Kč). Minimální výše investice je 50 000 Kč, maximální výše není omezena.

Jedná o reprezentativní příklad pro nákup dluhopisů k datu nákupu 1.2.2019.

CO MÁME ZA SEBOU?

Nejsme v oboru žádní nováčci. Máme za sebou již řadu úspěšně financovaných projektů včetně těch, které již byly 100% splaceny. Klienti již splacených dluhopisů se k nám s důvěrou vracejí a reinvestují do nových emisí. Prodej dluhopisů jsme zprostředkovávali vybranému okruhu našich klientů prostřednictvím obchodníka s cennými papíry.
3415 mil. Kč
460 mil. Kč
43.4 mil. Kč

ÚSPĚŠNĚ FINANCOVANÉ PROJEKTY

DO ČEHO INVESTUJETE?

Investujete do základních potřeb lidstva, investujete do infrastruktury. Bez kvalitních silnic, železnic a telekomunikací, dostupných a kvalitních zdrojů energie, čisté vody či zodpovědné likvidace dopadu budoucnost neexistuje.
Infrastruktura je klíčem k prosperitě a pokroku našeho světa a aktuálně celosvětově potřebuje investice až 60 biliónů amerických dolarů.
Finanční zdroje získané prodejem této emise dluhopisů slouží právě k realizaci ekologicky, sociálně a ekonomicky atraktivních projektů z oblasti energetické infrastruktury v regionu jihovýchodní Asie a Indie. Tento region dynamicky roste a jeho infrastruktura je velmi nedostatečná. Investujte a vydělejte na tom.
Finanční zdroje získané prodejem aktuální emise dluhopisů (CTI3 ThomasLl 7/2027) slouží k realizaci výstavby moderní energetické infrastruktury v dynamicky se rozvíjejícím regionu Indie (více o investicích v Indii v článku ThomasLloyd míří do Indie) a jihovýchodní Asie, zejména na Filipínách. Více o financovaných projektech Vám rádi sdělíme na osobní schůzce.

NA CO SE NÁS NEJČASTĚJI PTÁTE?

Jak probíhá nákup dluhopisů?

Vše vyřídíte jednoduše s naším certifikovaným poradcem, který vše připraví a celým procesem Vás provede. Vy se nemusíte o nic starat, pouze společně vyplníte potřebné dokumenty, podepíšete připravenou komisionářskou smlouvu a pošlete peníze na majetkový účet. 

Jak a kdy probíhá výplata úroků?

Úroky jsou automaticky připisovány na Váš majetkový účet čtvrtletně (vždy do 10 pracovních dní od konce uplynulého čtvrtletí).

Jak je to se zdaněním výnosů?

Úrokové výnosy z těchto dluhopisů podléhají zdanění a jsou vypláceny na Váš majetkový účet nezdaněné. Vy provedete zdanění těchto výnosů následně za každý rok ve svém daňovém přiznání.

Mohu dluhopisy prodat dříve než v termínu splatnosti?

Konečná splatnost dluhopisů je stanovena na 9 let (31.12.2027). Ovšem již po 3 letech (31.12.2021 a následně i každých dalších 12 měsíců) můžete dluhopisy prodat zpět emitentovi za jejich nominální hodnotu. Po celou dobu dostáváte pravidelně vyplácený kvartální úrok.

Před uplynutím 3 let je možný pouze přímý prodej dluhopisu jiné osobě.

Jakou formu mají dluhopisy?

Jedná se o tzv. zaknihované dluhopisy, jež budou evidovány na Vašem majetkovém účtu v centrální evidenci cenných papírů. Výhodou oproti listinným dluhopisům je to, že se nemusíte starat o jejich bezpečnou úschovu a neriskujete jejich ztrátu, zničení či odcizení.

Jaké jsou s prodejem a nákupem spojené poplatky?

S nákupem dluhopisů se pojí jednorázový vstupní poplatek ve výši 1 % nominálního objemu investice (např. při nákupu dluhopisů v nominální hodnotě 100 000 Kč činí vstupní poplatek 1 000 Kč). 

Během prvních tří let se neplatí žádné další roční poplatky. V případě, že se investor rozhodne držet dluhopis déle než 3 roky, platí se od čtvrtého roku roční poplatek 0,2 % nominální hodnoty držených dluhopisů.

S investicí není spojen žádný výstupní poplatek

Proč investice do infrastuktury?

Všichni lidé totiž potřebují infrastrukturu – čistou vodu, kvalitní silnice a železnice, zodpovědné nakládání s odpady, telekomunikační sítě a v neposlední řadě dostupnou a čistou energii.

Infrastruktura je klíčem k prosperitě a pokroku našeho světa.  To si uvědomuje USA v čele s prezidentem Trumpem, který přichází s plánem na investice do infrastruktury v celkovém objemu 1,5 bilionu amerických dolarů. Stejný trend je také v Evropě a Asii. Infrastruktura je obrovským trhem s celosvětovou potřebou kapitálu ve výši 60 bilionů amerických dolarů do roku 2030.

Kdo dnes investuje do infrastruktury, profituje například z/ze:

  • atraktivního výnosu
  • spolehlivé návratnosti
  • menších výkyvů oproti burzovnímu trhu
  • vysoké ochrany kapitálu

Proč investice v regionu Asie?

Asie roste nezadržitelným tempem – 6 z 10 občanů světa dnes žije v Asii, 8 z 10 nejrychleji rostoucích zemí je v Asii a třetina spotřeby energie připadá na Asii (v roce 2050 to bude přes polovinu). Věděli jste například, že 9 z 10 největších mega měst (počet obyvatel větší než 10 miliónů) leží v Asii, a že v TOP10 je jediným neasijským zástupcem New York na 9. místě.

Na druhou stranu Asii naráží na limity své stávající infrastruktury, chybí zde elektrárny, vodovody, silnice, řádné a kvalitní zpracování odpadů a mnoho dalších prvků moderní infrastruktury. Studie říkají, že Asie potřebuje až 26 biliónů USD pro výstavbu nové infrastruktury.

Právě Indie, na jejíž trh kvůli obrovskému potenciálu vstoupil ThomasLloyd v roce 2018 (více se dočtete zde), bude již brzy potřebovat 3x více elektrické energie než doposud. Kolem roku 2032 se má Indie dokonce stát třetí největší světovou velmocí.

Ideální kombinace pro atraktivní investiční příležitosti, které můžete dnes využít i Vy.

Jaká jsou s investicí spojená rizika?

Podrobné informace o rizicích naleznete v sekci níže.

Investorům doporučujeme nastudovat si také emisní prospekt dluhopisu. Informace, které jsou v něm uvedeny, zejména informace v části nazvané „Rizikové faktory“, by si měl každý potenciální investor před nákupem dluhopisů prostudovat a vše řádně uvážit.  

RIZIKA INVESTICE

Tyto dluhopisy jsou komplexním finančním nástrojem. Investici do těchto dluhopisů nelze doporučit bez odborného posouzení (investorem samým nebo s prostřednictvím finančního poradce), jaký může nastat vývoj návratnosti a výnosů z těchto dluhopisů v proměnlivých podmínkách, které mohou mít vliv na jejich hodnotu, a jak se tato investice projeví v celkovém portfoliu potenciálního investora. Investor nese riziko, že investice do těchto dluhopisů pro něj nebude vhodná.

Riziko dalšího financování z cizích zdrojů prostřednictvím emitenta
Pořadí
Úrokové riziko
Riziko likvidity
Riziko nesplacení
Doba splatnosti a výpověď
Daňové riziko
Kurzové riziko
Inflační riziko

Nejedná se o kompletní výčet rizik. Kompletní přehled rizik naleznete v prospektu dluhopisu.

Na druhou stranu rizika spojená s touto konkrétní investicí jsou snižovány díky:

15-letá historie
16% kapitálu
Patronátní prohlášení
Pojištění projektů

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Prospekt dluhopisu

THOMASLL. 7/2027 CZK | stáhnout (19 MB)

Stručný factsheet

ROSTOUCÍ TRH ASIJSKÉ INFRASTRUKTURY | stáhnout (2 MB)

Stručný factsheet

KAŽDÝ PÁTÝ ČLOVĚK NA ZEMI JE IND. A KAŽDÝ IND POTŘEBUJE ELEKTŘINU. | stáhnout (1 MB)

Informativní brožura

INVESTICE DO ZÁKLADNÍCH POTŘEB LIDSTVA | stáhnout (3 MB)

Výkonová bilance

REALISING SUSTAINABLE VALUES | stáhnout (11 MB)

Portfolio report

3. čtvrtletí 2018 | stáhnout (8 MB)

Portfolio factsheet

SOLÁRNÍ PORTFOLIO INDIE | stáhnout (2 MB)

Zásady zpracování osobních údajů

Emisní prospekt i další materiály jsou používány a zveřejněny se souhlasem emitenta a za podmínek, s nimiž se tento souhlas pojí. Emitent prohlašuje, že také v případě dalšího prodeje nebo konečného umístění cenných papírů prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, kteří obdrželi souhlas s použitím prospektu, přebírá odpovědnost za jeho obsah.

JSME VÁM K DISPOZICI

Máte nějaké otázky? Chcete spočítat zhodnocení pro Vámi zvolenou výši investice?
Napište nám a my Vás budeme neprodleně kontaktovat. Nebo si rovnou dohodněte osobní schůzku.

Info@InvesticeProVsechny.cz

nebo nám napište na tuto emailovou adresu

800 223 227

nebo nám zdarma zavolejte (pracovní dny 8:30-17:00)